CHIẾT TỰ CHỮ HÁN

0

Chiết tự là gì? Chiết nghĩa là bẻ gãy, tự là chữ. Chiết tự ý nói rằng chữ được bẻ ra thành nhiều thành phần nhỏ […]

QUY TẮC VIẾT CHỮ HÁN

0

 Quy tắc viết chữ Hán là phần làm cho người học cảm thấy “hoang mang” nhất khi học tiếng Trung, khó nhất là phần viết […]